Kontaktirati nas možete putem ovog obrasca, mailom ili telefonom.

Tel/fax: 051/330-895, 335-802, 338-238

Email: revizija@iris-nova.hr

Osnovni podaci

IRIS NOVA d.o.o.
Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka
Republika Hrvatska
MBS: 040058907
MB: 01245015
OIB: 52211079872

Upisan u registar
Trgovačkog suda u Rijeci

Temeljni kapital 20.000,00 kn
upisan u cijelosti

Uprava:
Ljiljana Benčić Markulin, direktor

Prokuristi:
Ljiljana Blagojević
Milena Petričić
Zdravko Ružić

Poslovna banka:
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka,
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Kunski račun: 2402006-1100066455
Devizni račun:  70010000-09380526
IBAN HR9724020061100066455

Iris nova 2006. Sva prava pridržana